تصاویر/بویراحمد گرمسیر در تسخیر سید قدرت

تصاویر/بویراحمد گرمسیر در تسخیر سید قدرت

به گزارش پایگاه خبری زاگرس نوین،سید قدرت حسینی کاندیدای میان دوره گچساران و باشت با استقبال خانواده هایی از  روستاهای حوزه بویراحمد گرمسیر حمایت خودشان را از ایشان اعلام کردند.